Odpowiedzi

2010-01-07T22:25:09+01:00
Z warunków zadania wiemy, że oporniki połączone są szeregowo. W takim przypadku natęzenie ma wartość stałą I=const
Pracę, energię elektryczną obliczymy korzystając z wzoru
W=R*U2*t
gdzie
W-praca
R-opór
U-napięcie
t-czas
Dane
R1=1 om
R2=3 omy
U=120 V
t=10 s
Podstawiamy do wzoru
W=R*U2*t
Energia na pierwszym oporniku
W1=R1*U2*t
W1=1*(120)2*10
W1=1*14400*10
W1=144000 Ws
W1=144000 J = 144 kJ
Energia na drugim oporniku
W2=R2*U2*t
W2=3*(120)2*10
W2=3*14400*10
W2=432000 J
W2=432 kJ
Odpowiedź
energia na pierwszym oporniku wynosi 144 kJ, a na drugim 432 kJ

1 5 1