Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-07T20:23:59+01:00
Żywicielem ostatecznym jest samica komara, zaś pośrednim - człowiek. Zarażony komar nakłuwa skórę człowieka i wraz ze śliną wprowadza postacie inwazyjne pierwotniaka zwane sporozoitami. Sporozoit przenika z krwi do komórek wątroby,śledziony lub węzłów chłonnych i wytwarza w nich formę pierścieniowatą- schizonty. Ten okres choroby to schizogonia pozakrwinkowa(może przebiegać bez objawowo). Schizont ulega wielokrotnym podziałom, wytwarzając merozoity. Te postacie powodują rozpad komórki, wydostają się na zewnątrz i zarażają następne komórki. Kiedy liczba merozoitów w organizmie sięgnie 8-10 tys., część z nich atakuje erytrocyty; jest to stadium schizogonii krwinkowej. Zniszczone przez pasożyty krwinki rozpadają się mniej więcej w tym samym czasie, a uwolnione z nich toksyny i metabolity zatruwają organizm, powodując wystąpienie gwałtownej gorączki.
Jeśli człowiek zostanie powtórnie ukąszony, progamety zostają wessane z krwią i zarażają owada. W ciele komara rozpoczyna się sporogonia. W jelicie owada z mikrogametocytu powstaje 4-6mikrogamet, zaś z makrogametu jedna makrogameta. Połączenie gamet(zapłodnienie) prowadzi do powstania ruchliwej, diploidalnej zygoty zwanej ookinetą. Ookineta wnika do jelita, otacza się grubą błoną i przekształca w sporocystę. W jej wnętrzu zachodzi podział mejotyczny, a następnie liczne podziały mitotyczne, co prowadzi do powstania wielu sporozoitów. Sporocysta pęka i sporozoity przedostają się do gruczołów ślinowych komara i mogą zarazić człowieka.

Myślę, że pomogłam. Miałam to tak na lekcji wytłumaczone. Liczę na naj:)
16 5 16