TEST
Wybierz poprawną odpowiedz

1.Tlenkiem kwasowym jest:
a.tlenek siarki VI
b.tlenek wapnia
c.tlenek żelaza II
d.tlenek sodu

2.Wartościowość reszty kwasowej w kwasie azotowym V wynosi:
a.I
b.II
c.V
d.VII

woda
3.Zapis HCl(g) -----------> HCl(aq) przedstawia:
a.metode otrzymywania chlorowodoru
b.metode otrzymywania kwasu solnego
c.metode otrzymywania kwasu chlorowodorowego
d.odpowiedzi b. i c. są poprawne

4.Rozcieńczając stężone kwasy,należy:
a.wlewać kwas do naczynia w którym znajduje sie woda
b.wlewać wode do naczynia w którym znajduje sie kwas
c.wlewać do naczynia jednocześnie kwas i wode
d.wlewać do naczynia raz kwas a raz wode

5.Który z kwasów powoduje powstawanie żółtych plam na powierzchni białego sera,ptasiego pióra i owczej wełny:
a.siarkowy VI
b.fosforowy V
c.azotowy V
d.węglowy

6.Cząsteczka kwasu siarkowego(VI) w roztworze wodnym dysocjuje na jony:
a.2H⁺ i SO₃ ²⁻
b.2H⁺ i SO₄ ²⁻
c.2H⁺ i S²⁻
d.nie ulega dysocjacji jonowej

7.Która z wymienionych cieczy ma odczyn kwaśny:
a.woda destylowana pH=7
b.płyn do mycia naczyń pH=9
c.woda wapienna pH=12
d.płyn do usuwania kamienia i rdzy pH=3

8.Wskaż nieprawdziwą informacje o kwaśnych deszczach
a.powastaja w wyniku przebiegu reakcji chemicznych niektórych tlenków niemetali z wodą
b.moga mieć forme np.kwaśnego deszczu
c.mają pH>7
d.wywołują zanieczyszczenia środowiska i straty materialne


POMOCY!! :)

1

Odpowiedzi

2012-10-28T01:11:58+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1 -- a
2 -- a
3 -- d
4 -- a
5 -- c
6 -- b
7 -- d
8 -- c

12 3 12