Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-07T20:28:45+01:00
Ms-masa substancji
Cp1-stezenie % 1szego roztw.=20%
mr1-masa roztw.1szego=200g
Cp2=stezenie % 2giego roztw.=10%
mr2-masa roztw.2giego=100g
Cp3=stezenie koncowego roztworu
Cp1=ms1/mr1*100%
20%=ms1/200g*100% |
20=ms1/2g% |*2g
40g=ms1

Cp2=ms2/mr2*100%
10%=ms2/100g*100% |*1g
10g=ms2
Cp3=(ms1+ms2)/(mr1+mr2)*100%
Cp3=50g/300g*100%
Cp3~(około) 16,7%