Odpowiedzi

2010-01-07T20:18:16+01:00
Piasek, człowiek, wiatr, trzęsienia ziemi. nio i chyba tyle ;)
2010-01-07T20:20:54+01:00
Wietrzenie, działalność morza, lodowców, rzek i wiatru, ruchy masowe, wulkanizm, plutonizm, orogeneza, ruchy lądotwórcze, trzęsienia ziemi