Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-07T21:32:54+01:00
1. Licząc na osłabienie Polski w związku z bezkrólewiem, władca Księstwa Moskiewskiego (Iwan Groźny), w 1577 r. ponownie rozpoczął wojnę z Litwą i zajął południowe Inflanty.
2. Do sukcesów politycznych S. Batorego można zaliczyc unowocześnienie armii polskiej (utworzenie piechoty wybranieckiej, nowoczesne oddziały saperskie, itp.), sukcesem jest też zwycięstwo pod Pskowem i zawarcie rozejmu z Rosją w 1582 r. w Jamie Zapolskim, który zapewnił Polsce zwrot Inflant i ziemi połockiej.
3. Batory szybko po objęciu tronu unowocześnił polską armię tworząc chłopską piechotę wybraniecką. Rekrutów do niej wybierano spośród chłopów zamieszkujących dobra królewskie. Piechota wybraniecka miała typowo charakter strzelczy i nie używała broni drzewcowej. Dysponowała więc dość dużą siłą ognia. Lecz formacje tego typu używane były raczej do prac saperskich i obozowych takich jak budowa przepraw i szańców oraz stanowisk artylerii, do której byli zresztą często przydzielani jako jednostki wsparcia czy osłony.