Po zapoznaniu sie z sytuacja rzeczpospolitej w XVII wieku zgodzisz sie chyba ze stwierdzeniem, iz rzeczpospolita potrzebowala reform. Gdyby los dal ci te mozliwosc i zalezalo to od ciebie, jakie reformy bys przeprowadzil?

Zjawiska negatywne, proponowane reformy, uzasadnienie

1

Odpowiedzi

2010-01-07T20:39:12+01:00
W XVII wieku Polska uczestniczyła w wielu wyniszczających i obarczających budżet państwa wojnach. Pierwszą przyczyną i ostatnią był zły ustrój, który panował w kraju. PO śmierci ostatniego króla z dynastii Jagiellonów-Zygmunta Augusta ogłoszono, że kraj będzie miał króla elekcyjnego. Niestety nie był to wybór trafny i pozytywny dla kraju, gdyż jak można zobaczyć patrząc na rządy Wazów, że jest między ni mi nie tylko zależność krwi, ale i taka, że kosztem państwa chcieli zdobyć koronę Szwecji. Wmieszali oni kraj w wojnę ze Szwecją i od 1600 roku do 1660, z przerwami, toczyły się wojny z tym silnym państwem.
Już 1652 roku w sejmie Wł. Siciński zerwał obrady tzw. liberum veto , co jeszcze mocniej kraj pogrążyło w braku reform. Szlachta zdawała sobie sprawę z tego, że państwu potrzeba reform, ale ponieważ byli po uszy obdarzeni przywilejami nie chcieli z nich zrezygnować i dlatego zatrzymywali jak mogli reformy-życiodajne dla Polski.
Ja zaproponowałabym takie reformy jak umieszczone w Konstytucji 3 Maja, czyli:
-zniesienie liberum veto,
-wolne elekcje,
-wzrost znaczenia mieszczaństwa i chłopów,
-zniesienie wielu przywilejów szlachecki, czyli takich, które ograniczały króla, zatrzymywały reformy, poniżały stany niższe; obciążyłabym ich natomiast większymi podatkami.
I to chyba na tyle.
1 5 1