Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-07T20:29:07+01:00
Sytuacja to jakieś zdarzenie z życia bohaterów ściśle złączone z rozbudowaną scenerią zewnętrzną, osadzone na wyraziście zarysowanym tle. Sytuacja zawiera
w sobie zarówno elementy statyczne (tło, sceneria), jak i elementy dynamiczne (zdarzenie) („Zarys teorii literatury”).
Podstawowe cechy opisu sytuacji to:

*

jedność czasu: czas zdarzenia jest ściśle określony
*

jedność miejsca: zdarzenie zaistniało w jednym miejscu
*

obraz dynamiczny: jednemu wydarzeniu towarzyszą inne pośrednio z nim związane (tzw. okoliczności).

Opis sytuacji powinien zawierać:

*

jedno wydarzenie główne ( uczeń pisze sprawdzian)
*

wydarzenia towarzyszące, niepowiązane łańcuchem przyczynowo – skutkowym, czyli okoliczności (zachowanie kolegów i nauczyciela)
*

opis miejsca (wygląd sali)
*

opis postaci (wygląd ucznia piszącego sprawdzian)
Ten krótki opis sytuacji zawiera wszystkie niezbędne elementy:

*

wydarzenie główne – to spotkanie Petroniusza z Ligią
*

wydarzenia towarzyszące – dzieci grają w piłkę, niewolnicy podają piłki do rąk dzieci, Petroniusz patrzy na Ligię, Aulus podbiega do Winicjusza, Winicjusz patrzy na Ligię
*

opis postaci – zdyszana i zarumieniona Ligia jako postać główna tej sytuacji
*

opis miejsca – ogrodowa altana.

Ten opis sytuacji nie kończy się; ponieważ stanowi fragment fabuły, z tej sytuacji wyniknie druga (Winicjusz będzie rozmawiał z Pomponią). Szkolna praca jednak musi zawierać część trzecią – zakończenie; wyznacza je czas, który upłynął, ponieważ jest w opisie sytuacji ściśle określony. Skończyła się lekcja, skończył się mecz, list został wysłany – opuszczamy więc miejsce, w którym sytuacja zaistniała.
Tworząc opis sytuacji używamy wielu przymiotników, wyrażeń przyimkowych i przy-słówków; czasowniki występują w opisie najczęściej w czasie teraźniejszym.