1.Pod wpływem ciepła woda zmniejsza obj. czy zwiększa?
2.Czynność, jaka jest wykonywana podczas przepuszczania wody przez warstwę piasku, żwiru i węgla.
3.Dziedzina gospodarki, w której zużywa się największą ilość wody.
4.Mętny rozwtór.
5.Roztwór, który zawiera dużo substancji rozpuszczonej.

1

Odpowiedzi

2010-01-07T20:31:01+01:00
Ad. 1 Pod wpływem ciepla, woda zwiększa swą objętość.
Ad. 2 Jest to filtracja.
Ad. 3 Produkcja stali jak również papieru.
Ad. 4 Może w nim powstać zawiesina. Przykładem mętnego roztworu jest mieszanina kredy z wodą.
Ad. 5 Jest to roztwór nasycony.
2 1 2