Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-07T21:01:24+01:00
Szkoła, obok rodziny, pełni najważniejszą rolę w wychowywaniu i kształtowaniu postaw młodych ludzi, dlatego należy otoczyć ją specjalną troską .
Wychowujemy młodzież żeby wyrosła na dobrych ludzi .
Człowiek młody - musi mieć jasną i wyraźną perspektywę ku czemu ma zmierzać, na jakich wartościach ma oprzeć swoje życie, jak ma żyć jako istota wolna, rozumna i odpowiedzialna, w zgodzie ze sobą i społeczeństwem, w przekonaniu swojej wartości, w szacunku dla inności, odrębności kulturowej.

Nauczycielom powierzono edukowanie dzieci i młodzieży, która decydować będzie o przyszłości ojczyzny. nauczyciel składają się trzy podstawowe funkcje: dydaktyczna - związana z przekazywaniem wiedzy, rozwijaniem i doskonaleniem umiejętności; wychowawcza, czyli kształtowanie umiejętności społecznych, systemu wartości.
Wychowujemy młodzież z wiarą religijną , są świadomi że są wierzącymi lub nie wierzącymi .
Uczymy ich stosować mądrego systemu kar i nagród .
Uczymy oraz muwimy jak opanować swoje emocje na krytykę sobie .
Ważne jest rozwój psychiczny dla dziecka.