Koła wagonu kolejowego stukają w chwili przejazdu przez połączenie szyn. Pasażer wagonu naliczył 15 uderzeń w ciągu 20 s, przy czym mierzył czas od 1 do 15 uderzenia. Oblicz wartość prędkości tego pociągu, jeżeli jedna szyna ma długość 25 m, a pociąg porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym.

1

Odpowiedzi

2010-01-07T20:47:56+01:00
V=s/t

s= 15 × 25 = 375 m
t= 20 s

v= 375 ÷ 20 = 18,75 m/s
2 1 2