Nadaj własne tytuły poszczególnym strofom wiersza Norwida, "Trzy strofki".

1. Tytuł: .................................
Nie bluźń, żem zranił Cię lub jeszcze ranię,
Bom Ci ustąpił na mil sześć tysięcy;
I pochowałem łzy me, w Oceanie,
Na pereł więcéj...!

2. Tytuł: .................................
I nie myśl, jak Cię nauczyli w świecie
Świątecznych-uczuć świąteczni-czciciele,*
I nie mów, ziemskie iż są marne cele
Lecz żyj raz przecie...!

3. Tytuł: .................................
I myśl gdy nawet o mnie mówić zaczną
Że grób to tylko, co umarłe, chowa;
A mów... że gwiazda ma była rozpaczną,
I bywaj zdrowa...

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-08T15:58:26+01:00
1.Kłamstwo i Ból
2. Nie myśl
3. Pożegnanie