W czasie I wojny światowej w pobliżu zamku toczyła się bitwa. Kula armatnia uszkodziła statuę rycerza stojącego przed zamkiem. Działo się to ostatniego dnia miesiąca. Iloczyn numeru miesiąca, daty dnia w którym to się stało, połowy wieku, liczonego w latach, dowódcy baterii strzelającej do zamku, długości piki wyrażonej w stopach i połowy czasu wyrażonego w latach, jak długo stała statua, jest równy 451066. W którym roku postawiono statuę?

1

Odpowiedzi

2010-01-07T20:53:01+01:00
Oznaczenia:
D-dzień miesiąca
M-numer miesiąca
DP-długość piki
WD-wiek dowódcy
S-czas jaki stała statua

Mamy:
D*M*1/2DP1/2*WD*S=450166
D*M*DP*WD*S=1804264

1804264=2*2*2*7*11*29*101

Po rozkładzie na czynniki już wiem, że numer dnia miesąca to 29 stąd wiem że było to w lutym. 101 to za duża liczbą jak na długość piki czy wiek dowódcy, i wiemy, że jest to czas jaki stała statua w latach (dodatkowo długośc piki to 11 stóp i wiek dowódcy to 28 lat ale to nie ma znaczenia w dalszych rachunkach).
Wiemy, że statuę zniszczono 29 lutego w czasie 1 wojny światowej. Więc stało się to w 1918 roku (1. wojna zaczęła się w lato 1914 wiec 1914 rok odpada). Stąd mamy już odpowiedź:
1918-101=1817
1 5 1