Gdy księgarnia obniżyła cenę książki o 5% jej sprzedaż dzienna wzrosła o 20%. Przed obniżką marża księgarni stanowiła 20% ceny detalicznej. (Stawka VAT na książki wynosi 0%).
a. Czy po obniżeniu ceny przychód ze sprzedaży książki zwiększył się, czy zmniejszył? O ile procent?
b. Jaki procent ceny detalicznej stanowiła marża po obniżce ceny?
c. O ile procent zmniejszyła się marża?
d. O ile punktów procentowych zmniejszyła się marża?
e. Czy po obniżeniu ceny dzienny zysk księgarni na tej książce zwiększył się, czy zmniejszył? O ile procent?

1

Odpowiedzi

2009-09-22T16:28:55+02:00
A) 100*100%=10000
95%*120%=11400 przychód się zwiększył się o 14%
b)przed 20/80 czyli 1/4 po 15/80czyli 3/16*100%=75/4%=18,75%
c)o 25%
d)o 25%
e)zmniejszył się 0 10%
20*100=2000
15*120= 1800