Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-08T21:50:04+01:00
Król widział zagro8enie w coraz gorzej funkcjonujacym ustroju demokracji szlacheckiej.
Dostrzegał niestabilnosc panstwa w wolnej elekcji. W przypadku dziedzicznej monarchii syn
z reguły kontynuuje polityke ojca, co zapewnia ciagłosc władzy.
Wielkim marzeniem królewskiej pary było zapewnienie tronu synowi Jakubowi i temu celowi Jan
III poswiecił niemal całe panowanie (m. in. próbował dobrze o8enic syna, podbic dla niego
ksiestwo, by szlachta chetniej obrała go królem).
O tym, 8e król przygotowywał elekcje Jakuba swiadczy obraz po drugiej stronie karty.
Królewicz odziany jest w czerwien, a król wskazuje na niego reka, jako na dziedzica korony.
Innym celem Jana III było wzmocnienie władzy królewskiej.
Nie chciał wprowadzac w Polsce absolutyzmu wzorem francuskim.
Przy zachowaniu zdobyczy demokracji szlacheckiej pragnał silnej władzy królewskiej,
by zapewnic panstwu sprawne funkcjonowanie.
Równie8 z tych planów Jana Sobieskiego nic nie wyszło.