1
a) Znajdujący się w głębi Ziemi gorący , płynny stop materii skalnej wraz z rozpuszczonymi w nim gazami to......

b) Skorupa ziemska wraz z górną częścią płaszcza Ziemi to.....

2
Podaj nazwę płyty litosfery , na której leży Europa

3
Litosfera składa się z wielu płyt nazwanych.......... , które przesuwają się względem siebie . Przyczyną ruchu płyt litosfery są prądy...

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-07T21:02:28+01:00
1.
a. lawa
b.płaczsz ziemi

2. płyta euroazjatycka

3.tektonicznymi, konwekcyjne
10 2 10