Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-07T20:56:01+01:00
Rzeczpospolita jeszcze przed rozbiorem nie była państwem w pełni suwerennym, o czym mogą świadczyć prawa kardynalne(1767), czy sejm niemy(1717). Polska przestała być tak naprawdę sama za siebie odpowiedzialna i w stanie decydować o sobie. Rosja, Prusy i Austria skutecznie dbały aby na zagarniętych ziemiach nie dochodziło do powstań, czy do walk mogących odebrać zaborcom ziemie. Te trzy państwa również ingerowały w politykę państwa na tyle skutecznie, aby ograniczyć do minimum reformy i zatrzymać państwo w miejscu.
1 4 1