Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-07T21:24:36+01:00
1. kontynuował podjętą w czasach saskich reformę szkolnictwa.
2. W 1765 roku założył w Waszawie szkołę rycerską.
3. W 1773 roku powołano ministerstwo oświaty KOMISJĘ EDUKACJI NARODOWEJ [KEN]. Miała ona zająć się prowadzeniem szkół w Rzeczpospolitej
4. Założono seminaria nauczycielskie i zaczęto tworzyć szkoły parafialne.
5. Stanisław August Poniatowski pomagał finansowo artystom i pisarzom.
6. Wprowadził obiady czwartokowe, które odbywały się wpałacu. Spotykali się tam ludzie wykształceni i rozmawiali o sprawach państwa, np. Ignacy Krasicki, Stanisław Konarski czy Marcello Bacciarelli..
7. W 1765 roku powstał w Warszawie Teatr Narodowy, którego syrektorem był Wojciech Bogusławski.
25 4 25