Odpowiedzi

2010-01-07T21:02:57+01:00
Na początku ten 1kg wody jest lodem. Kiedy ogrzejemy go do 0 stopni C to zacznie topnieć i powoli stanie się cieczą. Potem należy tą ciecz ogrzać do 100 stopni C, wtedy woda zacznie wrzeć i stopniowo będzie zamieniała się w gaz w postaci pary wodnej.
2010-01-07T21:08:26+01:00
Ile ciepła potrzeba, zaby zamienić 1kg lodu o temp -10 stopni C w parę.
[uwzgędnić trzeba ze początkowo jest lód -> woda -> para]

Q=m*Cw*ΔT
Q=L*m
Q=R*m

L-topnienie (2500)
R-parowanie (2257)

m=1kg
t1=(-10C)
t2=0C
t3=100C

Q1=m*Cw*(0-(-10))
Q1=1*4200*10=42000J

Q2=L*m
Q2=2500*1=2500J

Q3=m*Cw*(100-0)
Q3=1*4200*100=420000J

Q4=R*m
Q4=2257*1=2257J

Qc=Q1+Q2+Q3+Q4
Qc=42000+2500+420000+2257=88757J

Potrzeba 88757J