Sprawdź z której pary ilorazów można utworzyć proporcję. Wskaż w utworzonej proporcji wyrazy skrajne oraz wyrazy środkowe.

Znak "/" zastępuję kreskę ułamkową

a) 5/3 i 6/10

b) 18/18 i 0,7/0,7

c) 625/25 i 50/2


d) 7:2 i 2:7

e) 0,5 : 3,1 i 1,5 : 9,3

f) 32,5 : 0,4 i 2275:28


Proszę bardzo o zrobienie :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-08T01:43:25+01:00
Proporcją nazywamy równość dwóch ułamków
a : b = c : d lub a/b = c/d
gdzie: a i d - to wyrazy skrajne
bi c - to wyrazy środkowe
W proporcji iloczyn wyrazów skrajnych jest równy iloczynowi wyrazów srodkowych
a*d = b*c
W proporcji można zamieniać miejscami wyrazy skrane :
d/b = c/a
w proporcjo można zamieniać miejscami wyrazy środkowe :
a/c = b/d

a) 5/3 i 6/10 nie można utworzyć proporcji

5 :3 = 6 : 10
5*10 ≠ 3*6

b) 18/18 i 0,7/0,7

18*0,7 = 18*0,7 można utworzyć proporcję
18 i 0,7 - wyrazy skrajne
18 i 0,7 wyrazy środkowe

c) 625/25 i 50/2
625 * 2 = 25*50
1250 = 1250 można ułożyć proporcję

625 i 2 - wyrazy skrajne
25 i 50 - wyrazy środkowe


d) 7:2 i 2:7
7*7 ≠ 2*2 nie można utworzyć proporcji


e) 0,5 : 3,1 i 1,5 : 9,3
0,5*9,3 = 3,1*1,5
4,65 = 4,65

0,5 oraz 9,3 - wyrazy skrajne
3,1 i 1,5 - wyrazy środkowe


f) 32,5 : 0,4 i 2275:28
32,5 *28 = 0,4 * 2275
910 = 910

32,5 oraz 28 - wyrazy skrajne
0,4 oraz 2275 - wyrazy środkowe
5 5 5