Do prostokąta pod nazwą substancji wpisz litery, w którym odpowiada poprawny zestaw właściwości:

Tlen -
Kreda -
Wodór -
Cukier -
Dwutlenek węgla -

A. Substancja rozpuszczalna w wodzie, bezbarwna, powoduje zmętnienie wody wapiennej
B. Bezbrarwne ciało syałe, po rozdrobnieniu białe, rozpuszczalne w wodzie.
C. Gaz, bezwonny, nie działa na wodę wapienną.
D. Substancja bezbrawna, palna, nie działa na wodę wapienną.
E. Substancja białą, nie oddziałuje z magnesenm, rozpuszczalna w wodzie.

Po myślnikach wpiszcie literę jaka jest poprawna. Na przykład: Kreda - C.


W poniższej tabelce pierwsza kolumna zawiera zestaw właściwości, a druga - nazwy substancji. Przyporządkuj daną wartość odpowiedniej substancji, przy czym zarówno nazwę właściwości jak i nazwę substancji można wykorzystać tylko jeden raz:

Pierwsza kolumna:

1. pali się
2. ciało stałe
3. substancja przyciągana przez magnes
4. ciecz
5. nie pali się


Druga kolumna:

A. rtęć
B. dwutlenek węgla
C. siarka
D. wodór
E. żelazo


Właściwość 1 2 3 4 5
Substancja

Pod każdą cyfrą trzeba wpisać, coś. Macie w poleceniu.

W podanym niżej wykazie właściwości podkreśl linią ciągłą nazwy właściwości chemicznych, a liną przerywaną - właściwości fizycznych:

stan skupienia, przewodnictwo elektryczne, palność, barwa, smak, zapach, temperatura topnienia, przewodnictwo cieplne, działanie na wodę wapienną.

Jak mam podkreślić lina ciągłą napiszcie na przykład: stan skupienia - ciągła,
a gdy liną przerywaną napiszcie na przykład: zapach - przerywana

Pomóżcie, bo w ogóle nie wiem jak to zrobić.

3

Odpowiedzi

2009-09-22T16:38:23+02:00
Tlen -C
Kreda -A
Wodór -D
Cukier -B
Dwutlenek węgla -E

1. pali się-dwutlenek węgla
2. ciało stałe-SIARKA
3. substancja przyciągana przez magnes-ŻELAZO
4. ciecz-WODÓR
5. nie pali się-RTĘĆ

właściwości fizycznych:
przewodnictwo elektryczne
temperatura topnienia
stan skupienia
przewodnictwo cieplne

właściwości chemicznych:
palność, barwa, smak, zapach
działanie na wodę wapienną

5 3 5
2009-09-22T16:38:54+02:00
Tlen D
kredaE
wodórC
cukier B
dwutlenek węgla-A

pali się - C
ciało stałe- A
substancja... - E
ciecz - D
nie pali się -B

stan skupienia - przerywana
zapach - przerywana
przewodnictwo elektryczne - pprzerywana
palność -ciągła
barwa - przerywana
smak- ciągła
tem. top. przerywana
przewod. cieplne-przerywana
diałanie na wode wapienną -ciągła

wydaje mi sie że mam wszystko dobrze robiłam z ksiązką do chemi :)
6 3 6
2009-09-22T16:40:10+02:00
Tlen -C
Kreda -B
Wodór -D
Cukier -E
Dwutlenek węgla -A

Pierwsza kolumna:

1. pali się-B
2. ciało stałe-E
3. substancja przyciągana przez magnes-C
4. ciecz-A
5. nie pali się-D

stan skupienia(przerywana), przewodnictwo elektryczne(przerywana), palność(ciągła), barwa(przerywana), smak(przerywana), zapach(przerywana), temperatura topnienia(przerywana), przewodnictwo cieplne(ciągła)), działanie na wodę wapienną(ciągła).
5 4 5