1.różnica czasu słonecznego między miejscowościami A i B wynosi 6godzin 24minuty. Oblicz różnicę długości geograficznej między tymi miejscowościami.
2. Różnica długości geograficznej między miejscowościami A i B wynosi 240 °. oblicz różnicę czasu słonecznego między tymi miejscowościami.
3. oblicz wysokość słońca nad horyzontem w momencie górowania w Montevideo(34°55'S 56°13'W) w dniu 22 grudnia
4. oblicz rozciągłość południkową i równoleżnikową kontynentu, którego krańcowe punkty sięgają:12°24'N, 55°59' S; 34°48'W, 84°19'W.
proszę o Pomoc!!! daję najwięcej:)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-07T21:52:25+01:00
1.
6h 24 min.=384min
obliczam z proporcji:
384min=x
4min.=1⁰
x=384min×1⁰/:4min.=96⁰
2.
obliczam z proporcji:
240⁰=x
1⁰=4 min.
x=240⁰×4 min./:1⁰=960 min
960 min.:60 min=16 h
3.
Montevideo(34°55'S 56°13'W)
22XII
h=kąt 90⁰-φ+23⁰27'
h=90⁰-34⁰55'+23⁰27'=78⁰32'S

4.
12°24'N, 55°59' S; 34°48'W, 84°19'W

rozciągłość równoleżnikowa:
12°24'N+55°59' S=68⁰23'

rozciągłość południkowa:
84°19'W-34°48'W=49⁰31'
to jest Ameryka Południowa.
3 5 3