Dobierz literę z cyfrą, aby powstały poprawne oznaczenia pojęć związanych z budową materii.
A.atom
B.cząsteczka
C.roztwór

1.najmniejsza część pierwiastka chemicznego
2.mieszanina w której można 'gołym okiem' rozróżnić poszczególne składniki
3. mieszanina jednorodna dwóch lub więcej substancji, w której nie można rozróżnić 'gołym okiem'
4.trwałe połączone ze sobą atomy.

Proszę o odpowiedzi :)

1

Odpowiedzi

2010-01-07T21:13:24+01:00