Puszka w ksztalcie walca o wymiarach 10cm i 16cm jest oklejona etykietka z papieru. Jaki jest obwod podstawy tej puszki? jaki ksztalt ma etykieta po przecieciu jej prostopadle do podstaw puszki i rozwinieciu? Okresl jej wymiry. Oblicz pole powierzchni etykiety.

1

Odpowiedzi

2010-01-07T21:34:43+01:00
Dane:
h=16cm
2r=10 cm
r=10 cm / 2=5cm
L=?

L=2πr
L=2*3,14*5
L=6,28*5
L=31,4 cm-obwód podstawy

Etykieta ma kształt prostokąta.
a=16 cm
b=31,4 cm
P=?
P=ab
P=16*31,4=502,4 cm2