Odpowiedzi

2009-04-04T10:59:08+02:00
W tym zadaniu wykorzystujemy zasade zachowania energii. Energia potencjalna(Ep) ciała na wysokości h jest równa Energii konetycznej(Ek) przy powierzchni ziemi.

Dane: Szukane: Wzór:
h = 20m t = ? Ek = mv²/2
g = 10 m/s² Ep = mgh

Ep = Ek
mgh = mv²/2
gh = v²/2
V = gt
gh = g²t²/2
2h = gt²
t² = 2h/g
t = √2h/g
t = √2*20/10
t = √40/10
t = √4
t = 2