Na zajęciach koła chemicznego jedna grupa uczniów przygotowała zadanie dla innych. W trzech próbówkach oznaczonych literami A,B i C zostały umieszczone: woda,kwas i zasada. Następnie zbadano zachowanie się wskaźników pod ich wpływem. Ania zanotowała następujące spostrzeżenia: fenoloftalina nie zmnieła zabarwienia w próbówkach A i C, w próbówce B zabarwiła się na malinowo; oranż metylowy nie zmienił zabarwienia w próbówce B i C,a w próbówce A zabarwił się na czerwono; lakmus nie zmienił zabarwienia w próbówce C, w próbówce A przyjął zabarwienie czerwone a w próbówce B niebieskie.
a) Jakie związki znajdowały się w próbówkach A,B i C? Uzasadnij odpowiedź.
b)Napisz jakie znasz inne wymienione w tekście wskaźniki i jakie barwy przyjmują one w roztworach o odczynie zasadowym,kwasowym i obojętnym.


Pomóżcie!! PROSZĘĘ !! :):)

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-07T21:24:06+01:00
C) Lakmus zabarwia się w zasadach i kwasach w wodzie jest bezbarwny - WODA
B) Fenoloftaleina w środowisku zasadowym zabarwia się na malinowo- ZASADA
A)W środowisku obojętnym i zasadowym oranż nie zmienia zabarwienia - pomarańcz, w kwasach staje się czerwony - KWAS
Inne:
Wywar z czerwonej kapusty:
Kwaśny - barwa czerwona
Słabo zasadowy - barwa zielona
Silnie zasadowy - barwa żółta
Obojętny - barwa fioletowoniebieska
Błękit tymolowy:
Czerwonej do żółtej w zakresie pH 1,2 - 2,8 i od żółtej do niebieskiej w zakresie pH 8,0 - 9,6.
10 3 10
2010-01-07T21:29:39+01:00
A,C- brak reakcji fenoloftaleiny - może to być odczyn kwaśny lub obojętny
B-fenoloftaleina zabarwiła się na różowo, jest to więc odczyn zasadowy
C-lakmus nie zmienił barwy, więc to odczyn obojętny
A-lakmus zmienił się na czerwony, więc to odczyn obojętny.

Inne wskaźniki:
-błękit tymolowy - w wodzie żółty, w kwasie różowy
-wywar z czerwonej kapusty - w wodzie fioletowy, w kwasie różowy
5 4 5