Oboblicz potęgi :

a) 5 do 3 * 5 do 8 kreska ułamkowa 5 do 11 : 5 do 2
b) (3/7) do 10 * 14/3) do 10 kreska ułamkowa ( 2 do 3) do 3
c) 0,25 do 3 : 0,5 do 3 kreska ułamkowa 5 do 3
d) (1/3) do -1 * (1/3) do -2
e) ( 2/5) do -3 : ( - 2/5) do -2
f) ((0,2)do -1) do -3

zapisz w najprostszej postaci :
a) 3pierwiastek 6 + pierw 6 /4
b) ( 3pier 5/2) do 2
c) ( - 1/2 pierw 3 ) do 3
d) ( pier 2/2) do 3


wyłcz czynnik przed znaki pierwiastka i oblicz
a) pier 5 * pier 8
b) 3pier2 * 2pier 8 * pier3
c)7 pier 2 * 0,1pier 12
d) male 3 pier 16 + male 3 pier 2
e) 2 male 3 pier 24 - 2 male 3 pier 3
f) - male 3 pier 81 - male 3 pier -3

1

Odpowiedzi

2016-08-09T14:47:21+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1.
a
 \frac{5^3*5^8}{5^{11}:5^2}= \frac{5^{3+8}}{5^{11-2}}= \frac{5^{11}}{5^9}=5^{11-9}=5^2=25
b
 \frac{ (\frac{3}{7})^{10} *(\frac{14}{3})^{10} }{(2^3)^3} = \frac{( \frac{3}{7}* \frac{14}{3})^{10} }{2^{3*3}}= \frac{2^{10}}{2^9}=2
c
 \frac{0,25^3:0,5^3}{5^3} = \frac{(0,25:0,5)^3}{5^3}= ( \frac{0,5}{5})^3=0,1^3=0,001
d
( \frac{1}{3})^{-1}* (\frac{1}{3})^{-2} =( \frac{1}{3})^{(-1)+(-2)}= (\frac{1}{3})^{-3}=3^3=27
e
( \frac{2}{5})^{-3}: (-\frac{2}{5})^{-2}=( \frac{2}{5})^{(-3)-(-2)}= (\frac{2}{5})^{-1}= \frac{5}{2}=2 \frac{1}{2}
f
(0,2^{-1})^{-3}=0,2^{(-1)*(-3)}=0,2^3=0,008

2.
a
3 \sqrt{6}+ \sqrt{ \frac{6}{4} }=3 \sqrt{6}+ \frac{ \sqrt{6} }{ \sqrt{4} }=3 \sqrt{6}+ \frac{1}{2}\sqrt{6}=3 \frac{1}{2} \sqrt{6}
b
(3 \sqrt{ \frac{5}{2} })^2=3^2*( \sqrt{ \frac{5}{2} })^2= 9*\frac{5}{2}= \frac{45}{2}= 22 \frac{1}{2}
c
(- \frac{1}{2} \sqrt{3})^3=(- \frac{1}{2})^3*( \sqrt{3})^3=- \frac{1}{8}*3 \sqrt{3} =- \frac{3}{8}\sqrt{3}
d
( \sqrt{ \frac{2}{2} })^3= ( \sqrt{1})^3=1^3=1

3.
a
 \sqrt{5}* \sqrt{8}= \sqrt{5*8}= \sqrt{40}= \sqrt{4*10}= 2 \sqrt{10}
b
3 \sqrt{2}*2 \sqrt{8}* \sqrt{3}= 3 \sqrt{2}*2 \sqrt{4*2}* \sqrt{3}= 3*2*2*( \sqrt{2} * \sqrt{2})* \sqrt{3}= \\ =12*2* \sqrt{3}=24 \sqrt{3}
c
7 \sqrt{2}*0,1 \sqrt{12}=7*0,1* \sqrt{2*12}= 0,7 \sqrt{4*6}=0,7*2 \sqrt{6}=1,4 \sqrt{6}
d
 \sqrt[3]{16}+ \sqrt[3]{2} =\sqrt[3]{8*2}+ \sqrt[3]{2}=2\sqrt[3]{2}+ \sqrt[3]{2}=3\sqrt[3]{2}
e
2 \sqrt[3]{24}-2 \sqrt[3]{3} =2 \sqrt[3]{8*3}-2 \sqrt[3]{3} =2*2 \sqrt[3]{3}-2 \sqrt[3]{3} =4\sqrt[3]{3}-2 \sqrt[3]{3} =2 \sqrt[3]{3}
f
- \sqrt[3]{81} - \sqrt[3]{-3} =- \sqrt[3]{27*3} -(- \sqrt[3]{3}) =-3\sqrt[3]{3} + \sqrt[3]{3} =-2 \sqrt[3]{3}
20 4 20