Plissss

Zad. 1

Ile płytek kwadratowych o boku długości 30 cm potrzeba do wyłożenia podłogi w łazience o wymiarach 2,7 m i 3,6 m?

Zad.2

Na rysunku w skali 1:1 znaczek ma wymiary 2 cm x 4 cm. Jak zmieni się jego obwód na rysunku w skali 3:1 ?

Zad. 3 Pan Karol przejechał 300 km samochodem, który spala średnio 7,5 litrów paliwa na 100 km.
Oblicz, ile złotych zapłacił za paliwo pan Karol, jeżeli 1 litr paliwa kosztuje 4,30 zł.

Plisska :))))))))))))

1

Odpowiedzi

2010-01-07T23:13:26+01:00
1. 30cm = 0.3 m
P(płytki) = 0.3*0.3 =0.09 [m kwadratowych]
P(łazienki) = 2.7*3.6=9.72 [m kwadratowych]

9.72:0.09=108
Odp. potrzeba 108 płytek .2.ob=2(2cm+4cm)= 12cm (obwód znaczka w skali 1:1)
12cm:3 = 4cm (obwód znaczka w skali 3:1)
3. 300km :100km * 7.5l = 3 *7,5l = 22,5l (ilość zużytego paliwa)
22.5l *4.3zł=96.75 zł

odp. Pan Karol zapłacił 96.75 zł za paliwo .