Odpowiedzi

2010-01-08T16:11:41+01:00
PRZECIW:
Zbiornik pod Zaporą Trzech Przełomów jest ogromnie zanieczyszczony środkami chwastobójczymi, nawozami i ściekami, a zanieczyszczenie ponad 600 km biegu najdłuższej chińskiej rzeki Jangcy jest krytyczne - podała w niedzielę chińska agencja Xinhua.

Wspólny raport jednego z instytutów chińskiej akademii nauk, organizacji obrońców przyrody WWF i specjalnej komisji ds. zasobów wodnych rzeki Jangcy ostrzega, że poważnie zanieczyszczonych jest niemal 30 procent głównych dopływów Jangcy - Minjiang, Tuojiang, Xiangjiang i Huangpu.

"Wpływ ludzkiej działalności na ekologię wodną Jangcy jest w dużej mierze nieodwracalny" - powiedział Yang Guishan, specjalista prowadzący badania w Instytucie Geografii i Limnologii w Nankinie i jeden z autorów raportu.

Ponad 600 km biegu Jangcy, której długość wynosi 6200 km, jest w stanie krytycznym z powodu zanieczyszczeń, budowy licznych tam i zbyt dużego ruchu wodnego - ostrzega raport. Jangcy stanowi główną drogę wodną Chin.

Miasta wzdłuż Jangcy, której wody stanowią 35 procent zasobów świeżej wody w całych Chinach, co roku odprowadzają do rzeki co najmniej 14,2 mld ton zanieczyszczonej wody - 42 procent wszystkich zanieczyszczonych wód kraju.

W latach 50. z Jangcy pozyskiwano rocznie 427 tysięcy ton ryb. Ilość ta spadła w latach 90. do około 100 tys. ton - stwierdza raport.

Ogromny zbiornik, powstały przez utworzenie Zapory Trzech Przełomów na Jangcy, jest poważnie zanieczyszczony pestycydami, nawozami i ściekami z pasażerskich statków.

Inwestycja stała się obiektem krytyki licznych środowisk: historyków (w wyniku powstania zapory zalane zostaną liczne zabytki), ekologów (zagraża ona egzystencji niektórych gatunków ryb i ssaków wodnych), geologów (uważa się, iż skala sztucznego zbiornika będzie tak wielka, iż ciężar nagromadzonej wody może wpłynąć na tektonikę) oraz ekonomistów (według niektórych komentatorów inwestycja ma cechy gospodarki planowanej centralnie).

Zawarte w nazwie Trzy Przełomy są obecnie jedną z bardziej znanych chińskich atrakcji turystycznych ulokowanych na rzece Jangcy. Po zakończeniu budowy zostaną one zalane.W trakcie budowy przesiedlono 1,4 mln osób.

ZA:
Zapora Trzech Przełomów jest największą hydroelektrownią na świecie pod względem mocy. Moc elektrowni ma wynosić 22,5 GW (obecnie 18,2 GW). Będzie posiadać 32 (obecnie 26) generatorów, każdy o mocy 700 MW. Czternaście zainstalowano w północnej części tamy, dwanaście w południowej części, a pozostałe sześć zostanie zainstalowane pod elektrownią w jej południowej części. Po napełnieniu zbiornika i uruchomieniu wszystkich turbin spodziewana roczna produkcja będzie wynosić 84,7 TWh uczyni ją to drugą największą hydroelektrownią świata pod względem wytwarzanej energii. Średnie zużycie węgla do wyprodukowania 1kWh energii w Chinach to 366 gramów. Zatem Zapora Trzech Przełomów przyczyni się do ograniczenia zużycia węgla o 31 milionów ton przez rok. Ograniczy to emisje 100 milionów ton gazów cieplarnianych, milionów ton pyłów, miliona ton dwutlenku siarki, 370 tys. ton tlenku azotu, 10 tys. ton tlenku węgla oraz w znaczących ilości rtęci do atmosfery. Według Xinhua Net do 14 maja 2007 roku tama wyprodukowała ponad 180 TWh energii.


MAM NADZIEJE ZE COS WYBIERZESZ.