Wiek niektórych drzew można oszacowaç, korzystając ze wzoru w = x, gdzie:
w – wiek drzewa w latach,
x – obwód drzewa w cm liczony na wysokości 1,3 m od ziemi.
Obwód pewnego drzewa na wysokości 1,3 m jest równy 1,2 m. Ile lat ma to drzewo? ZAPISZ WSZYSTKIE OBLICZENIA.

3

Odpowiedzi

2010-01-07T21:30:23+01:00
2010-01-07T21:31:15+01:00
2010-01-07T21:32:25+01:00