Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-07T22:21:13+01:00
Dezintegracja społeczna, złożony w charakterze i przebiegu proces, wskutek którego dochodzi do rozpadu danej grupy społecznej lub jakiegoś systemu społecznego. Rozpad tego rodzaju wywoływany jest najczęściej nasiloną dezorganizacją społeczną. Poszczególne elementy systemu społecznego ulegają rozpadowi, co m.in. przejawia się w zaniku funkcjonalnego skoordynowania systemu norm społecznych i wartości oraz różnego typu wzorców działania zbiorowego i jednostkowego.
7 1 7