Wiek niektórych drzew można oszacowaç, korzystajàc ze wzoru
w = ⁵/₁₂ x, gdzie:
w – wiek drzewa w latach,
x – obwód drzewa w cm liczony na wysokoÊci 1,3 m od ziemi.
Obwód pewnego drzewa na wysokoÊci 1,3 m jest równy 1,2 m. Ile lat ma to drzewo? ZApisZ OBLICZENIA!!

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-07T21:36:46+01:00
W=⁵/₁₂*x
w=⁵/₁₂*120
w=(5*120):12
w=600/12
w=50 [lat]
2010-01-07T21:40:26+01:00
1,2m=120cm
w=⁵/₁₂x
w=⁵/₁₂ * 120
w=50 [lat]

Odp.: To drzewo ma 50 lat