Jeden metr kwadratowy liści drzewa wytwarza przez godzinę 1 g tlenu. Powierzchnia wszystkich
liści drzewa jest równa polu kwadratu o boku 20 m. Człowiek zużywa w ciàgu godziny 200 g tlenu.
Dla ilu ludzi jedno drzewo pokrywa zapotrzebowanie na tlen?
ZAPISZ OBLICZENIA !!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-07T21:41:26+01:00
1m [kwadratowy ] = 1g tlenu

P = a * a
P = 20 m * 20m = 400 m [kwadratowych]

400m [kwadratowych] = 400g tlenu

400g : 200g = 2

Odp: Dla 1 człowieka na 2h, bądź dla 2 ludzi po 1h. Może też dla 4 ludzi po 30 min, dla 8 ludzi po 15 minut itd.

1 5 1