Odpowiedzi

2009-09-22T16:47:57+02:00
V₀ = 10 m/s
t = ?

v = 3v₀

v = v₀ + gt² [zwykłe równanie prędkości, z tym że za przyspieszenie "a" wstawiamy g - przyspieszenie ziemskie (grawitację)]
3v₀ = v₀ + gt²
2v₀ = gt²
t² = 2v₀/g
t = pierwiastek z [2v₀/g]
g to przyspieszenie ziemskie i wynosi około 9,80665 [m/s²]

zatem t ≈ 2,04 s
4 2 4