Odpowiedzi

2010-01-07T22:00:47+01:00
1.Najważniejszą cechą idealnego rycerza jest honor.To on wymaga pomszczenia każdej obelgi, dbałośc o dobre imię i nakazuje wypełnić wszystkie przyrzeczenia.
Dba on o swoje ciało ponieważ w walce musi być silny .Dla rycerza wazdba o swoje ciało ponieważ w walce musi być silny , ale dusz jest ważniejszy niż siła dlatego przed bitwą się modlijsza powinna być dusza niż siła , dlatego przed bitwą się modli .
2. -
3.Dobry włodca powinien być otoczony kilkoma wiernymi przyjaciółmi , którym powienien ufać , i którzy powini byc mu wierni.Powinien być wobec nich lojalny.
Dba o honor i dobro swojego rody , dlatego broni go w sporach z innymi państwami.Musi andażowac się w sprawy publicznne między innymi pomagać w rozwiązywanu problemów publicznych ; dotyczących społeczeństwa .