Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-07T22:03:32+01:00
Zadanie 1.
Gdy moneta się obraca, to posuwa się do przodu i po jednym swym obrocie robi trasę jej obwodu. Policz, jaką drogę pokonuje, kiedy, tocząc się po stole, dwa obroty wykonuje. (średnica 2,3cm)

Zadanie 2.
a) Koło dorożki ma średnicę 1m. Ile pełnych obrotów wykona to koło o drodze 100m?
b) Koło samochodu osobowego ma promień 30cm. Ile pełnych obrotów wykonuje to koło na drodze 1km?

Zadanie 3.
Największa na świecie pizza miała kształt koła o średnicy 30m. ile metrów kwadratowych tej pizzy otrzymałby każdy z uczniów twojej klasy (30 osób), gdybyście podzielili ją między siebie na równe części? Przyjmij, że π ≈ 3. Wynik zaokrąglij.

Zadanie 4.
a) Promień okręgu jest równy 10. Oblicz, jaką długość ma łuk tego okręgu wyznaczony przez kąt środkowy o mierze 50° o wierzchołku w środku okręgu.
b) Promień koła jest równy 5. Jakie pole ma wycinek koła wyznaczany przez kąt środkowy o mierze 72°.