1) Z jakiej tkanki zbudowane są włośniki, przystosowane do pobierania wody i soli mineralnych?

2) ocen prawdziwosc podanych stwierdzen wpisujac w okienka literę P(prawda) lub F(fałsz)

Transport w łodydze odbywa się tylko w górę rośliny.
Rozróżniamy dwie formy łodyg zielne i zdrewniałe
Łodygi niektórych roślin przekształcone są w ciernie
Rozłogi występują u tulipanów, przebiśniegów
Bylinami nazywamy nadziemne części roślin
Łodygi roślin zdrewniałych pokryte są korkiem

3) mam dwa rysunki korzeni. jeden jest dość dlugłi i jakby rozmyty, a drugi dość długi z wyraźnie oddzielonymi na boki małymi korzonkami. mam podać, który odcisk jest przykladem jakiego systemu korzeniowego i po dwa przykłady roślin

1

Odpowiedzi

2010-01-07T22:21:41+01:00
1. tkanka stala
2.f
f
p
f
f
f

3. system palowy - rzepak, fasola,
system wiązkowy - truskawka, koniczyna biała

Chyba dobrze :)

5 3 5