Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-08T09:39:06+01:00
Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – polska partia polityczna zarejestrowana sądownie 13 czerwca 2001 , założona na fali popularności uzyskanej przez Lecha Kaczyńskiego podczas pełnienia przez niego funkcji ministra sprawiedliwości . Działacze PiS starszej generacji wywodzą się w większości ze środowisk dawnej AWS (PC, SKL i ZChN) oraz ROP.
PiS opowiada się za zwiększeniem praw dla ofiar przestępstw i zaostrzeniem kar dla przestępców w szczególności za przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu i mieniu. Postuluje utworzenie Urzędu Antykorupcyjnego i wprowadzenie zasady jawności oświadczeń majątkowych polityków i urzędników. Partia popiera integrację z Unią Europejską, a także jest za polityką proamerykańską. PiS poparł także udział polskich żołnierzy w operacji w Iraku i sprzeciwiał się ich natychmiastowemu wycofaniu. PiS zaprezentował całościowy projekt nowej konstytucji przewidujący m.in.: przyznanie prezydentowi prawa wydawania na wniosek Rady Ministrów rozporządzeń z mocą ustaw, zmniejszenie Sejmu i Senatu, likwidację Rady Polityki Pieniężnej. Partia sprzeciwia się: legalizacji eutanazji, aborcji, rejestracji związków homoseksualnych oraz legalizacji tzw. "narkotyków miękkich". PiS postuluje natomiast: przywrócenie kary śmierci, utrzymanie bezpłatnej edukacji w szkołach podstawowych, średnich i wyższych uczelniach państwowych, bezpłatnej służby zdrowia, lustracji majątkowej polityków oraz upublicznienie nazwisk wszystkich agentów peerelowskich służb specjalnych i dekomunizację, a także zmniejszenie liczby mandatów w obu izbach Zgromadzenia Narodowego i wprowadzenie systemu semiprezydenckiego.W kwestiach gospodarczych partia opowiada się za gwarantowaniem bezpieczeństwa socjalnego obywatelom przez państwo i jego interwencjonizmem w ramach gospodarki rynkowej. PiS proponuje m.in.: wprowadzenie dwóch stawek podatku PIT (18 i 32%), wprowadzenie ulg podatkowych ze względu na ilość dzieci w rodzinie, utrzymanie zróżnicowanych stawek podatku VAT przy jednoczesnym obniżaniu stawki podstawowej, kontynuowanie prywatyzacji z wyłączeniem kilkudziesięciu spółek o strategicznym znaczeniu dla państwa. PiS sprzeciwia się cięciom w wydatkach socjalnych, a także proponuje wprowadzenie systemu gwarantowanych przez państwo kredytów na cele mieszkaniowe.
Obecnie Prawo i Sprawiedliwość jest największą partią opozycyjną w polskim parlamencie (klub PiS liczy 153 posłów i 38 senatorów) oraz drugą, po Platformie Obywatelskiej, największą partią w Polsce – liczy ok. 20 000 członków. W maju 2008 władze partii wyszły z zamiarem utworzenia zagranicznych struktur partyjnych w Chicago. Prawo i Sprawiedliwość cieszy się wśród tamtejszej Polonii dużym poparciem[4]. W wyborach prezydenckich w 2005 kandydat PiS-u, Lech Kaczyński zdobył tam ponad 75% głosów (jego konkurent Donald Tusk zdobył wtedy 19% głosów). W 2008 Prawo i Sprawiedliwość rozpoczęło akcję promocyjną w mediach. Została utworzona telewizja PiS TV, a Klub Parlamentarny utworzył swoje profile na serwisach społecznościowych (m.in. nasza-klasa.pl, salon24.pl). W tym samym roku do partii wstąpił poseł do Parlamentu Europejskiego, Ryszard Czarnecki. W 2009 PiS zajęło 2. miejsce w wyborach do Parlamentu Europejskiego, uzyskując 15 mandatów. Partia wystąpiła z Unii na Rzecz Europy Narodów i utworzyła wraz z brytyjską Partią Konserwatywną i czeską Obywatelską Partią Demokratyczną nową frakcję Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.
5 3 5