Odpowiedzi

2010-01-07T22:34:09+01:00
W przykładach a i c proszę o dokładniejszy zapis czy dzielone jest całe wyrażenie czy tylko jedna liczba.
tok myślenia dla b)
x=3+y (wyprowadzone z pierwszego równania)
-5(3+y)+10y=-10 klamerka ( za x wartość z pierwszego równania)
x=3+y
-15-5y+10y=-10 klamerka
x=3+y
5y=5 klamerka
x=3+y
y=1 klamerka
x=4
y=1 klamerka


przykład d
x=2y-4
0.5x+y=2 klamerka
x=2y-4
0.5(2y-4)+y=2 kl
x=2y-4
y-2+y=2 kl
x=2y-4
y=0 kl
y=0
x=-4 kl

1 4 1
2010-01-07T22:34:43+01:00
B)

x-y=3
-5x+10y=-10 / :(5)

x-y=3
-x+2y=-2

3y=1 /(3)
y=1/3

x-1/3=3
x=3+1/3

x=3 1/3
y=1/3


c)

6x+y=3
3x+1/2y=5 /*-2

6x+y=3
-6x+y=-10

2y=-7 /:2
y= -3,5

6x+3,5=3
6x=3-3,5
6x= 1/2 /:6

x=1/12
y=-3,5


d)

x-2y=-4
0,5x+y=2 /*-2

x-2y=-4
-x-2y=-4

-4y=-8 /:-4
y=2

x-2*2=-4
x-4=-4
x=-4+4

x=0
y=2
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-07T22:38:04+01:00
A) 2x - 1/y =3
y-4x=-6 klamerka

-4x = -6 -y
2x -1/y = 3

x = -1/4( -6 - y)
2x - 1/y = 3

x = 3/2 + 1/4y
2*(3/2 + 1/4y ) - 1/y = 3

x = 3/2 + 1/4y
3 + 1/2y - 1/y = 3

x = 3/2 + 1/4y
1/2y -1/y = 3-3

x = 3/2 + 1/4y
1/2y - 1/y = 0 /*2y≠ 0

x = 3/2 + 1/4y
y² - 2 = 0

x = 3/2 + 1/4y
(y - √2)(y + √2) = 0

x = 3/2 + 1/4y
y = √2 lub y = -√2

x = 3/2 + 1/4*√2
y = √2

lub
x = 3/2 + 1/4*(-√2) = 3/2 - 1/4*√2
y = - √2

b) x-y=3
-5x+10y=-10 klamerka

x = 3 + y
-5( 3 +y) + 10y = -10

x = 3 +y
-15 -5y + 10y = -10

x = 3 + y
5y = -10 + 15

x = 3 + y
y = 5 :5 = 1

x = 3 + 1 = 4
y = 1

x = 4
y =1
c) 6x+y=3
3x+1/2y=5 klamerka

y = 3 - 6x
3x + 1/2(3- 6x) = 5

y = 3 - 6x
3x +3/2 - 3x = 5

y = 3 - 6x
0 = 5 - 3/2= 5-1,5 =3,5

y = 3 - 6x
0 = 3,5 sprzeczne ( brak rozwiazania)


d) x-2y=-4
0,5x+y=2 klamerka

x = -4 + 2y
0,5(-4 + 2y) + y = 2

x = -4 + 2y
-2 + y + y = 2

x = -4 + 2y
2y = 2 +2

x = -4 + 2y
y = 4 : 2 = 2

x = -4 + 2*2 = -4 + 4 = 0
y = 2

x = 0
y = 2