1. Liczby: 0,253, 11,245, 0,8567 zaokrąglij do :
a)częśći setnych
b)jedności
i oceń ,czy zaokrąglenie jest z nadmiarem czy z niedomiarem.


2.Podaj przybliżenia dziesiątne :
a)1,95, 5,42, 6,36, 3,01, 2,85, 0,09, 9,99, z dokładnością 0,01
b)1,653, 2,058, 4,455, 0,998, 7,403, 9,009, z dokładnością o 0,01

3.Podaj przybliżenia dziesiątne ułamków zwykłych :
2/3,4/7,7/18,4/9, z dokładnością do 0,1
50/17,80/33,91/24,81/35 z dokładnością do 0,0011

Odpowiedzi

2009-09-22T16:52:36+02:00
1
a)
0,25 nie
11 nad
245 nad
0,86 nie
b
0,2 nie
11nad
245 nad
0,9 nie

2
a
7 2 7