Odpowiedzi

2010-01-07T22:22:02+01:00
A = Δv/Δt

Δv = 212-140=72km/h = 20 meters / second
Δt = 2s

a = 20 m/s / 2s = 10 m/s^2
2010-01-07T22:22:37+01:00
Wzory na szybkość i drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym
V = a * t + Vo; [*]
gdzie
a - przyspieszenie, m/(s*s);
Vo - szybkość na poczatku, m/s;
t - czas, s;
a = (V - Vo) / t
a = (212 - 140) / 2
a = 72 km/h / 2 s
a = 20 m/s / 2 s
a = 10 m/(s*s)