PRAWDOPODOBIEŃSTWO ZDARZEŃ- model uogulniony.
Rzucamy kostką sześcienną, która na jednej ściance ma 1 oczko, na dwóch ściankach 2 oczka a na trzech ściankach 3 oczka. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że wypadło mniej niż 3 oczka.

1