Odpowiedzi

2010-01-07T22:33:08+01:00
{3b+a = 27cm
{a/b = 3/2

2a = 3b
a = 3b/2

3b + 3b/2 = 27cm //po drodze rozszerzam 3b do 6b/2
9b/2 = 27cm | *2
9b = 54cm | :9
b = 6cm

ramie ma wiec 6cm.
2010-01-07T22:35:47+01:00
Moje rozwiązanie
2 ramoiona =2x
krótsza podstawa = x
dłuższa podsatwa =y

3x+y=27
i ³/₂ = y/x czyli 3x=2y

2y+y=27
3y=27|:3
y=9 Dłuższa podstawa
18 :3 = 6 (,bo są 3 takie same boki ramiona + podstawa)
2010-01-07T22:49:32+01:00
Narysuj sobie trapez. I teraz tak: zaznacz w nim górną podstawę i ramiona jako x, x, x (każde z nich zaznacz literką x), a dolną podstawę jako y. W środku rysunku napisz Obw=27 cm.

y:x=3:2

y=1,5 x (dlatego, że stosunek dłuższej podstawy do krótszej wynosi 3/2, czyli trzeba by krótszą pomnożyć przez 1,5 żeby jej miara była równa mierze podstawy dłuższej)
3x+y=27
czyli pisząc już poprawnie równanie:

y=1,5x
3x+y=27

y=1,5x
3x+1,5x=27

y=1,5x
4,5x=27/:4,5

y=6*1,5
x=6

x=6
y=9

Odp. Długość podstawy dolnej wynosi 9.

Spr: (6*3)+9=18+9=27