Dużo punków - kilka zadań.

1) Uzupełnij zdania

Na wszechświat składa się wiele galaktyk. Galaktyka, w sklad której wchodzi Ziemia nosi nazwę......... . Z kolei w skład owej galaktyki wchodzi nasz układ planetarny, którego centrum stanowi ................. Wokół niego krąży ........ plan, w śród nich Ziemia. Cały układ nosi nazwę .........................

2) Wyjaśnij przyczynę występowania bardzo dużych amplitud temperatur na Merkurym i Marsie.

3) Wyjaśnij jakie są różnice między planem a mapą.

4) wyjaśnij, dlaczego co 4 lata luty ma 29 dni

1

Odpowiedzi

2010-01-07T22:48:32+01:00
Na wszechświat składa się wiele galaktyk. Galaktyka, w sklad której wchodzi Ziemia nosi nazwę Droga Mleczna . Z kolei w skład owej galaktyki wchodzi nasz układ planetarny, którego centrum stanowi Słońce. Wokół niego krąży 8 planet, w śród nich Ziemia. Cały układ nosi nazwę układu słonecznego.

Przyczyną dużych amplitud powietrza jest brak atmosfery

MAPA - obraz powierzchni jakiegoś obszaru przedstawiony na
płaszczyźnie za pomocą umownych znaków i kolorów
PLAN - pomniejszony rysunek odwzorowujący jakiś nieduży obszar na
poziomej płaszczyźnie

Obrót ziemii wokół Słońca wynosi dokładnie 365 dni 6 h co po 4 latach stanowi 24 godziny (6x4=24) co natomiast stanowi jeden dzień który "odbieramy" co cztery lata w postaci 29. lutego

2 5 2