Odpowiedzi

2009-09-22T19:20:41+02:00
Świętość biblii - rozumiem przez to że w tej księdze były zapisane słowa Boga w postaci jego syna a także apostołów i proroków
prawda zawarta w biblii - rozumiem przez nią kilka tajemnic naszej religii (ale nie wszystkie)
treść pisma świętego:
Stary Testament składa się z 46 ksiąg: 39 ksiąg protokanonicznych (uznawanych za natchnione przez wszystkich Izraelitów) oraz 7 ksiąg deuterokanonicznych:
Księgi Starego Testamentu umownie podzielono w oparciu o ich treść na trzy grupy ksiąg:

- księgi historyczne (21 Ksiąg: Pięcioksiąg Mojżesza, księga Jozuego, Sędziów i Rut, po dwie księgi: Samuela, Królewskie i Kronik, oraz księgi: Ezdrasza, Nehemiasza, Tobiasza*, Judyty*, Estery i dwie Księgi Machabejskie*),

- księgi dydaktyczne (7 Ksiąg: Hioba, Psalmów, Przysłów - czasem zwana Księgą Przypowieści, Koheleta - czyli Kaznodziei, Pieśń nad Pieśniami, Mądrości* oraz Syracha*),

- księgi profetyczne (18 Ksiąg: Izajasza, Jeremiasza z Lamentacjami - zwanymi czasem Trenami, Barucha*, Ezechiela, Daniela oraz dwunastu Proroków Mniejszych).

nowy testament

- cztery Ewangelie i Dzieje Apostolskie, napisane przez św. Łukasza Ewangelistę,

- Listy apostolskie (21 ksiąg),

- Księga Apokalipsy (czasem zwaną Księgą Objawienia).