Odpowiedzi

2010-01-08T17:15:37+01:00
Dane:
f₁ = 20 Hz
f₂ = 20 kHz = 20 000 Hz
V = 340 m/s - prędkość dźwięku w powietrzu
Rozw.
λ = V×T
T = 1/f
czyli
λ = V / f

λ₁ = V / f₁ = 340 [m/s] / 20 [1/s] = 17 m
λ₂ = V / f₂ = 340 [m/s] / 20000 [1/s] = 0,017 m = 17 mm

T₁ = 1/f₁ = 0,05 s
T₂ = 1/f₂ = 0,00005 s
lub
T₁ = λ₁/V = 17m / 340 [m/s] = 0,05 s
T₂ = λ₂/V = 0,017 m / 340 [m/s] = 0,00005 s
2 5 2