Uzupełnij tekst:
Największe znaczenie dla reformy Kościoła miał sobór powszechny obradujący w miejscowości............. w latach.......... . Wyznania reformowane nazwano........ . Powołano też specjalny trybunał do wallki z nimi zwany......... . Dokonano głębokiej reformy Kościoła, kładąc duży nacisk na ................ obowiązków duszpasterskich przez duchownych i ich ............ .

2

Odpowiedzi

2009-09-23T16:40:20+02:00
Trydent
1545-1563
protestanckimi
święta inkwizycja
przestrzeganie
wykształcenie
1 2 1
2009-09-23T19:16:33+02:00
1- trydent
2 1545- 1563
3 trydenckie
4 inkwizycja
5
6
2 2 2