Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-08T09:28:58+01:00
Dane:
V₀ = 8 m/s
t = 3 s
Rozw:
Jest to ruch jedn. opóźniony więc droga równa się:
S = ½ V₀ × t = ½ × 8 m/s × 3 s = 12 m
Z kolei energia kinetyczna jaką miał na początku kamyk równa jest pracy siły tarcia podczas tego ruchu, czyli
Ek = Wt
podstawiamy wzory:
m×V₀²/2 = T×s
m×V₀²/2 = m×g×f×s
dzielimy przez m
V₀²/2 = g×f×s
mnożymy przez 2
V₀² = 2×g×f×s
ostatecznie
f = V₀² / 2×g×s = (8 m/s)² / 2×10[m/s²]×12m = 0,27
2 5 2