Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-07T23:25:16+01:00
Oblicz pole i obwód trapezu prostokątnego , jeśli wiadomo , że wysokość i dłuższa podstawa są równe 12cm, zaś długość krótszej podstawy stanowi 80% wysokości.

a- dłuższa podstawa=12cm
b-krótsza podstawa =80%*12=9,6cm
h- wysokość =12cm
Pole=1/2(a+b)*h=1/2(12+9,6)*12=129,6 cm²

c- drugie ramię
z tw. pitagorasa liczymy
odcinek a dzielimy na 2 częsci 1 ma 9,6 a druga nazwijmy ją d=12-9,6=2,4cm
c²=d²+h²
c²=5,76+144=149,76
c=około 12,24

Ob=a+b+c+h=12+9,6+12,24+12=45,84cm
2010-01-07T23:32:23+01:00
Oblicz pole i obwód trapezu prostokątnego , jeśli wiadomo , że wysokość i dłuższa podstawa są równe 12cm, zaś długość krótszej podstawy stanowi 80% wysokości.
a - dłuższa podstawa trapezu prostokatnego
h - wysokość trapezu prostokatnego ( jedno ramię)
b = 0,8*h - krótsza podsawa
h = a = 12 cm
c - drugie ramię trapezu

O = ? - obwód trapezu
P= ? - pole trapezu

1.Obliczam krótsza podstawę
b = 0,8*h
b = 0,8*12 cm = 9,6 cm

2. Obliczam odcinek x ( część podstawy dłuższej) przylegający do kata ostrego

a = b + x
x = a -b
x = 12 cm - 9,6 cm
x = 2,4 cm

3. Obliczam ramię c trapezu

z tw. Pitagorasa gdzie:
x - przyprostokatna
h- przyprostokątna
c - przeciwprostokątna

c² = x² + h²
c² = (2,4cm)² +( 12cm)²
c² = 5,76 cm² + 144 cm²
c² = 149,76 cm²
c = √(149,76 cm²)
c = ok.12,24 cm

4. Obliczam pole trapezu
P =(a + b):2 *h
P = (12 + 9,6) :2 * 12
P = 10,8*12
P = 129,6 cm²

5. Obliczam obwód trapezu

O = a + b + h + c
O = 12 cm + 9,6 cm + 12 cm + 12,24 cm
O = 45,84 cm