Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-07T23:22:16+01:00
Dane:
a=32m
b=20m
c=10m
Szukane:
P=?
Wzór:
P=(a+b)×h÷2

Obliczenia:
(32-20)÷2=6 (gdy poprowadzi się wysokość i wierzchołów od krótszego boku powstanie prostokąt i 2 trójkąty prostokątne, tytaj obliczam ich podstawę)

6² + h² = 10²
36 + h² = 100
100 - 36 = h²
64=h²
h = 8
(Wyliczone ze wzoru Pitagorasa)

P= (32 + 20) × 8÷2 = 208 m²

Pole trapezu wynosi 208 m²
2010-01-07T23:46:47+01:00
A=20
b=32
h=8
h^2+6^2+10^2
100-36=h^2
√64=h
h=8


P=(a+b)/2*h
P=(20+32)/2*8
P=26*8
P=208